WAAROM AANBIDDING?

Op Focus nemen we elke dienst de tijd en ruimte om God te aanbidden door middel van zang en muziek. Waarom doen we dat eigenlijk? Daar zijn verschillende redenen voor: 

  1. Omdat Hij het waard is. Hij is onze Vader, Hij is Schepper, Jezus is onze redder. We mogen hem aanbidden als uiting van dankbaarheid om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Psalm 29: 2: ‘Erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie’.
  2. Omdat God troont op de lofzangen van Zijn volk (psalm 22: 3). Als we aanbidden creëren we een plek waar God, met Zijn heiligheid en tegenwoordigheid ons kan ontmoeten. De Vader, de Zoon en de Geest aanbidden elkaar. De Vader wijst naar Jezus (Mijn geliefde Zoon), Jezus naar de Geest (de trooster die na Mij komt) en de Geest naar de Vader (de Geest roept ‘Abba’ in ons). De Vader de Zoon en de Geest eren elkaar. Als wij God aanbidden, doen we wat er in de drie-eenheid eigenlijk al gebeurd. Er ontstaat een realiteit in ons midden waarin God zichzelf met meer kracht kan openbaren.
  3. Omdat het de invloed en macht van het kwade tegenwerkt. Paulus leert ons dat onze strijd niet gericht is tegen mensen, maar tegen de dingen die we niet zien: de machthebbers van de duisternis (Efeze 6). Als we God aanbidden, Hem erkennen als Heer, Verlosser, Overwinnaar, dan spreken we de geestelijke realiteit, namelijk dat Jezus Koning is, uit over ons leven, over ons groep, over deze stad, over specifieke situaties. Daar waar wij God aanbidden, zal de duivel wegvluchten. 

Aanbidding doe je nooit alleen. Zodra jij in je eentje God begint te aanbidden, haak je als het ware aan bij de huidige praktijk van wat er in de hemel gaande is. De oudsten en de wezens die voor de troon God aanbidden, die roepen: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig’. 

Ook als groep haken we aan op datgene wat er in de hemel constant gebeurd. We kiezen ervoor om tijd vrij te maken om God, de Vader, Jezus, de Zoon en de Heilige Geest te eren en te aanbidden. We zetten tijd apart om te zingen over hoe goed, hoe groot, hoe bijzonder, hoe trouw, hoe genadig God is. Hij gaf alles voor ons, wij zingen uit dankbaarheid voor Hem. 

“Muziek biedt mij een connectie met anderen die ik op geen andere manier kan ervaren. Samen muziek maken, samen zingen, dat verbindt. Ik geloof dat God ons muziek heeft gegeven om deze verbinding te ervaren. Met elkaar, maar bovenal Hem, onze Schepper zelf. Door te zingen kan ik iets geven van mijzelf aan God. Maar door de muziek heen ontvang ik ook iets van Hem. Nieuwe kracht, hoop, bemoediging, aansporing en zijn ongelofelijke liefde. We hebben als Focusband het verlangen om onze passie voor God, muziek en aanbidding met jullie te delen, geïnspireerd en geleid door onze God en Vader!”

Daan
DaanBandleider

MOET JE IETS ‘VOELEN’ TIJDENS AANBIDDING?

We horen wel eens mensen zeggen: “Ik voel niks tijdens de aanbidding”. Dat zullen veel van ons herkennen. Maar zingen kan ook een manier zijn om datgene wat we geloven, kracht bij te zetten.

  • Dingen die we geloven over God. Zoals Hij is een goede Vader of Jezus is sterker dan de dood.
  • Dingen die we geloven over onszelf. We zijn vergeven, geliefd door God of geroepen door Hem om anderen lief te hebben.
  • Dingen die we geloven over de ander of specifieke omstandigheden. Dat God een goede Vader voor hen is of wil zijn, dat we uitzingen dat Jezus genoeg is een specifieke situatie waar we aan moet denken, bijvoorbeeld in ons dispuut, kringhuis, familie of vriendengroep.

We geloven dat wanneer we aanbidden we als het ware een stap zetten naar God toe, God zet dan twee stappen naar ons toe. Zijn Geest is aan het werk in ons wanneer we Hem aanbidden. Hebben we dat altijd door? Nee. Soms wel, vaak niet.

LICHAAM, ZIEL EN GEEST

Tijdens de aanbidding zien we vaak dat sommige mensen naast hun stem, ook hun handen, knieën of andere lichaamsdelen gebruiken in de aanbidding. Dat ben je misschien meer of minder gewent. Vraag elkaar: waarom doe jij dat? Waarin helpt het jou? Waarom doe jij dat niet? Waarom leidt het jou af? Bespreek het met elkaar.

We geloven dat ons lichaam, ziel en geest verbonden zijn met elkaar. Datgene wat we geloven (hart), wat we denken over God (hoofd) en wat we voelen voor God (buik), kunnen we kracht bijzetten door daar ook met ons lichaam uiting aan te geven. Als we onze handen in de lucht steken, betekent dat niet altijd dat we iets ‘voelen’, maar vaak gaat het veel meer om te onderstrepen dat hetgeen wat we zingen we echt (willen) geloven.

AFHAKEN

Veel mensen merken dat ze het tijdens de aanbidding lastig vinden om hun aandacht erbij te houden. Hieronder een aantal tips om uit te voeren wanneer je je niet kunt focussen, bijvoorbeeld omdat je het nummer niet kent of het je niet aanspreekt:

  • Je kunt bidden, voor jezelf of voor iemand aan wie je moet denken
  • Bedenk waar je God dankbaar voor bent, bid dat naar Hem uit
  • Pak je Bijbel erbij, pak een random psalm of zoek een gedeelte dat raakt aan wat we met elkaar zingen
  • Sluit je ogen en wees stil, probeer te luisteren naar wat anderen zingen. Je mag soms ook gewoon meeliften op de woorden van de mensen om je heen.