Op Focus nemen we elke dienst de tijd en ruimte om God te aanbidden door samen te zingen en muziek te maken. Waarom doen we dat eigenlijk? Daar zijn veel verschillende redenen voor, hieronder drie redenen kort uitgewerkt:

  1. Omdat Hij het waard is. Hij is onze Vader, God is onze Schepper, Jezus is onze redder. We mogen hem aanbidden als uiting van dankbaarheid om wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Psalm 103:1 zegt het mooi: ‘Prijs de Heer mijn ziel, prijs, mijn hart, Zijn heilige Naam.
  2. Omdat God troont op de lofzangen van Zijn volk (Psalm 22: 3). Als we aanbidden creëren we een plek waar God, met Zijn heiligheid en tegenwoordigheid ons kan ontmoeten. De Vader, de Zoon en de Geest aanbidden elkaar. De Vader wijst naar Jezus (Mijn geliefde Zoon), Jezus naar de Geest (de trooster die na Mij komt) en de Geest naar de Vader (de Geest roept ‘Abba’ in ons). De Vader de Zoon en de Geest eren elkaar. Als wij God aanbidden, sluiten we aan bij wat er in de drie-eenheid al gebeurd. Er ontstaat een realiteit waarin God, ten midden van Zijn volk, met liefde en kracht kan werken in ons midden.
  3. Omdat het de invloed en macht van het kwade tegenwerkt. Paulus leert ons dat onze strijd niet gericht is tegen mensen, maar tegen de dingen die we niet zien: de machthebbers van de duisternis (Efeze 6). Als we God aanbidden, Hem erkennen als Heer, Verlosser, Overwinnaar, dan spreken we de geestelijke realiteit, namelijk dat Jezus Koning is, uit over ons leven, over ons dispuut/kringhuis/sub, over onze stad, over specifieke situaties. Daar waar wij God aanbidden, zal de duivel wegvluchten. Aanbidding is daarmee ook een krachtige vorm van voorbede.

Muziek biedt mij een connectie met anderen die ik op geen andere manier kan ervaren. Samen muziek maken, samen zingen, dat verbindt. Ik geloof dat God ons muziek heeft gegeven om deze verbinding te ervaren. Met elkaar, maar bovenal Hem, onze Schepper zelf. Door te zingen kan ik iets geven van mijzelf aan God. Maar door de muziek heen ontvang ik ook iets van Hem. Nieuwe kracht, hoop, bemoediging, aansporing en zijn ongelofelijke liefde. We hebben als Focusband het verlangen om onze passie voor God, muziek en aanbidding met jullie te delen, geïnspireerd en geleid door onze God en Vader!

Daan
DaanBandleider